Hội đồng nhân dân

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016-2021

Stt

Họ và tên

Địa chỉ Email, ĐT liên hệ

1

Lê Văn Hùng

hunglv.bt@gmail.com

2

Lê Thị Uyên Trâm

uyentram86@gmail.com

 

TRƯỞNG BAN VÀ ỦY VIÊN CÁC BAN HĐND XÃ KHÓA XII,

NHIỆM KỲ 2016 -20121

Stt

Họ và tên

Địa chỉ Email, ĐT liên hệ

                       BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Lê Minh Thạnh – Trưởng Ban

 

2

Nguyễn Văn Nhân – Phó Ban

 

3

Lê Thị Uyên Trâm – Ủy viên

 

4

Trần Viết Chương – Ủy viên viên

 

5

Nguyễn Đình Long – Ủy viên

 

6

Nguyễn Hoàng – Ủy viên

 

                      BAN PHÁP CHẾ

1

Phạm Văn Long – Trưởng Ban

 

2

Ông Thân Văn Quyền – Phó Ban

 

3

Phạm Thị Ánh - Ủy viên

 

4

Võ Văn Thành - Ủy viên

 

5

Bùi Quang Vũ - Ủy viên

 

6

Nguyễn Thị Liên - Ủy viên

 

7

Phạm Quốc Thông - Ủy viên

 

Bản đồ

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

00009190

Hôm nay: 4
Tổng số: 9190
 

UBND XÃ TAM ANH NAM - HUYỆN NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
Địa chỉ : Thôn Nam Định-Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0235.3592696
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)