Chi tiết tin

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành với công tác giám sát, phản biện xã hội

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 15:49 | 28/01 Lượt xem: 97

Cùng với nhiều hoạt động khác, năm 2020, trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Năm nay, tính đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Chính trị - xã hội huyện đã tổ chức giám sát được 17 /17 xã thị trấn về việc thực hiện rà soát chấm trùng chi hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng có công theo tinh trần Nghị quyết 42/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát 17 xã, thị trấn về nội dung công tác lập danh sách, chấm trùng đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 cho đối tượng người có công cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội.

Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Chính trị - xã hội huyện đã có văn bản kiến nghị các địa phương, đơn vị được giám sát khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện gói hỗ trợ cho các đối tượng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền cùng cấp tích cực tham gia giám sát từ đầu trong việc lập danh sách, rà soát chấm trùng, bình xét đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng. Đồng thời thành lập các đoàn giám sát, giám sát gói hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ kinh doanh có khai thuế doanh thu dưới 100 triệu đồng, người lao động không có ký kết hợp đồng lao động, lao động có ký kết hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 
Qua giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện về gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, không có trường hợp nào khiếu kiện, khiếu nại. Ngoài ra, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia cùng đoàn giám sát của HĐND huyện, các ban của HĐND huyện giám sát, khảo sát, kế hoạch các công trình đầu năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016-2018) tại 4 xã và cơ quan; tham gia cùng đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện giám sát về cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại một số xã và tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Đồng thời gíam sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại một số xã và tại Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện, tham gia cùng Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện gíam sát nguồn vốn các công trình nước sạch trên địa bàn huyện tại 2 xã và tại Phòng Tài chính – kế hoạch huyện. Cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát việc thi hành án hình sự phạt tù không giam giữ tại 3 xã; giám sát việc tạm giam, tạm giữ tại nhà tạm giam, tạm giữ Công an huyện Núi Thành. 
Song hành với công tác giám sát, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến xã, thị trấn còn thực hiện các hoạt động phản biện xã hội có hiệu quả. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp trong huyện đã ban hành công văn gửi Cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp chuyển các dự thảo nghị quyết, đề án, chương trình lớn liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và những vấn đề tác động đền đời sống nhân dân mà Cấp ủy, HĐND, UBND trình các hội nghị thông qua đề nghị Mặt trận tham gia phản biện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành cũng đã tham gia phản biện dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức 17 hội nghị phản biện các dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phản biện một số đề án chuyên đề của cấp ủy cùng cấp. Qua hoạt động phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến xã, thị trấn đã có nhiều nội dung góp ý sát thực tế, giúp cho cấp ủy cùng cấp bổ sung điều chỉnh Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng và các đề án chuyên đề của cấp ủy cụ thể hơn, sát yêu cầu thực tiễn để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Bản đồ

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

00009237

Hôm nay: 51
Tổng số: 9237
 

UBND XÃ TAM ANH NAM - HUYỆN NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
Địa chỉ : Thôn Nam Định-Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0235.3592696
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)