Chi tiết tin

Một vài kinh nghiệm xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 11:07 | 17/08 Lượt xem: 371

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Anh Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây là niềm tự hào vô cùng lớn lao của địa phương, là thành quả của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, góp công, góp của, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà.

Có được kết quả to lớn ấy là do địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mà tiêu biểu nhất là thực hiện có kết quả Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào này tại địa phương Tam Anh Nam đã tác động một cách sâu sắc và toàn diện đến mọi người, mọi nhà, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi xã Nông thôn mới trong thời gian qua.


So với nhiều năm trước đây, Hiện tại xã nhà Tam Anh Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi với cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng về sản xuất và đời sống kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt hơn 10%. Đến cuối năm 2019, tổng thu nhập trên địa bàn xã Tam Anh Nam đạt hơn 363 tỷ đồng. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng đạt 276 tỷ  700 triệu đồng; thương mại - dịch vụ đạt hơn 53 tỷ đồng, nông nghiệp đạt 33 tỷ đồng, Thu nhập bình quân đầu người của xã Tam Anh Nam là 39.180.000đ/người/năm, tăng hơn 85% so với năm 2015. Các chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm, bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc, hệ thống Điện, Đường, Trường, Trạm đã khang trang, sạch đẹp, môi trường đảm bảo, ANTT được giữ vững. Đường giao thông trục xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, đường trục thôn, xóm và đường trục chính nội đồng được cứng hoá đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện. Đời sống kinh tế, tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ xã đến thôn đều được tổ chức thường xuyên, nhiều hoạt động văn hóa thể thao tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và có những việc làm, chủ trương sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, yêu cầu, điều kiện của xã nhà. Cả hệ thống chính trị xem việc lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư thực hiện tốt, có kết quả cụ thể từng nội dung của phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là biện pháp, giải pháp có tính bền vững trong việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN đã đặt ra. Việc thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động đã có sự chuyển biến thật sự về chất, số lượng người tham gia được nâng lên, đặc biệt là độ bền vững của của một số hoạt động được duy trì tiếp nối từ năm này qua năm khác có sự chuyển biến tích cực...Tính đến nay, 6/6 thôn đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục đạt 100%; có 86% hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa.
Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua của phong trào, chúng ta có thể khẳng định rằng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  là thể hiện ý Đảng lòng dân, là một giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở nói chung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị nói riêng. Đối với địa phương Tam Anh Nam đã và đang là xã trọng điểm xây dựng các dự án công nghiệp của huyện Núi Thành, nên vấn đề xây dựng và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là vấn đề cấp thiết, cần được chú trọng. Từ thực tiễn tại địa phương, xin được trao đổi một số kinh nghiệm sau đây:
- Một là: Xây dựng Đảng bộ và chính quyền địa phương đảm bảo thật sự trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, công chức phải gương mẫu, tận tuỵ thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc… nhằm thực hiện phương châm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời tuyên truyền để mỗi người dân ý thức trách nhiệm trước cộng đồng nhất là cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên phải thực sự gương mẫu để người dân noi theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bản thân, gia đình và xã hội.
- Hai là: Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn phá bỏ tư duy làm ăn manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa có liên doanh liên kết để tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất. Tiềm kiếm cơ hội để phát triển các mô hình chăn nuôi liên kết với các công ty, doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu thuê đất làm các mô hình tổng hợp, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững. Ưu tiên phát triển các mô hình chăn nuôi, sản xuất rau củ quả liên kết có chính sách hổ trợ để các mô hình phát triển một cách bền vững nâng cao thu nhập cho người dân đồng thời tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, xóa bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn và coi kinh tế vườn là một yếu tố quan trọng vừa đảm bảo có thu nhập và đảm bảo sức khỏe cho gia đình và xã hội bởi sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Ba là: Giải quyết tốt vấn đề vệ sinh môi trường, vì xã Tam Anh Nam là khu vực có dân cư tập trung đông do đó cần phải có những biện pháp, giải pháp xử lý tốt vấn đề rác thải, nước thải… để đảm bảo vệ sinh môi trường, chống ô nhiễm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh. Tiếp tục hoàn thiện các thiết chế nhà văn hóa, hệ thống mương, rãnh thoát nước và chỉnh trang lại nhà cửa, vườn hộ trong các cụm dân cư, tiếp tục nâng cấp mở rộng các tuyến đường nằm trong quy hoạch để đạt chuẩn, tăng cường công tác vệ sinh môi trường nhất là các trục đường giao thông nông thôn không để tình trạng bỏ rác bừa bãi, phân gia súc trên các trục đường.
- Bốn là: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trái của việc phát triển nhanh về các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn là tạo cơ hội cho các phần tử cơ hội, tội phạm như: trộm cắp, cướp giật… có điều kiện gia tăng hoạt động. Vì vậy cần thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội như: tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường tuần tra canh gác, kiên quyết xử lý các tụ điểm tệ nạn có trên địa bàn.
- Năm là: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quê hương, tình làng nghĩa xóm, hương ước, quy ước tại các khu dân cư, đồng thời xây dựng một môi trường văn hóa văn minh, lịch sự, thân thiện. Trụ sở cơ quan hành chính xã, các trường học, chợ… trên địa bàn cần xây dựng các tiêu chuẩn về ứng xử nơi công cộng, đồng thời thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp. Đồng thời phát huy mô hình Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu…
- Sáu là: Vấn đề trật tự an toàn giao thông cần có biện pháp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, không để các bảng hiểu quảng cáo ... gây mất vẻ mỹ quan, đồng thời cần phải có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tiến hành cho nhân dân đăng ký đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo thực hiện đường thông, hè thoáng. Phát huy khu vui chơi, khu thể thao của xã và thôn nhằm tạo điều kiện nhân dân có chổ vui chơi và tập luyện thể dục thể thao.
Nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc có tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trên là nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở, trong đó có xã Tam Anh Nam nói riêng và của huyện Núi Thành nói chung.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản đồ

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

00009196

Hôm nay: 10
Tổng số: 9196
 

UBND XÃ TAM ANH NAM - HUYỆN NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
Địa chỉ : Thôn Nam Định-Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0235.3592696
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)