Chi tiết tin

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 15:46 | 28/01 Lượt xem: 97

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra là làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, những chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí, làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện, công tác nhân sự đại hội để tung tin đồn, phát tán thông tin, quan điểm sai trái nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chủ điểm, chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, những quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội. Nội dung tuyên truyền cần tập trung phản ánh đậm nét những thành quả nổi bật của Quảng Nam sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm đến (2020-2025); thông tin về công tác chuẩn bị đại hội, những góp ý của nhân dân vào dự thảo văn kiện trình đại hội. Cùng với đó là tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII và những phong trào tiêu biểu khác để lập thành tích chào mừng đại hội, các công trình chào mừng đại hội ở tỉnh và các địa phương; tuyên truyền về chủ đề và phương châm chỉ đạo, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, các văn kiện trình đại hội, các tham luận, quyết định của đại hội, quy chế bầu cử trong đảng…
Nằm trong nội dung thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây, ông Ngô Đức An, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cũng đã ký văn bản về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, UBND huyện Núi Thành đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch số 25/2020 của UBND huyện; rà soát, kiểm tra tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo như pa-nô, băng rôn, cờ, phướn, các bảng quảng cáo đã hết thời hạn, nội dung không còn phù hợp, cũ, rách, ngã, đổ gây ảnh hưởng mỹ quan, đồng thời thay mới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trang trí mới các phương tiện tuyên truyền, các cổng chào, hệ thống trang trí điện chiếu sáng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tiến tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với các phướn tuyên truyền có khung sắt trên các trụ điện chiếu sáng phải bắt bu-lông hoặc chằng buộc chắc chắn, không để bị rơi khi gió thổi hay bị va quẹt rơi rớt, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
UBND huyện Núi Thành đề nghị Đội kiểm tra liên ngành của huyện và của các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, nhắc nhỡ, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch nói chung và vi phạm về tuyên truyền, quảng cáo nói riêng, nhất là tình trạng dán tờ rơi tuyên truyền trên cột điện, tại những nơi không đúng quy định trong thời gian triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND huyện Núi Thành cũng chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện tăng bài viết, thời lượng thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện tiếp sóng phát thanh Trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII theo đúng hướng dẫn của Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Bản đồ

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

00009195

Hôm nay: 9
Tổng số: 9195
 

UBND XÃ TAM ANH NAM - HUYỆN NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
Địa chỉ : Thôn Nam Định-Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0235.3592696
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)