Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại huyện Núi Thành

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 16:22 | 28/01 Lượt xem: 76

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

Đặc biệt là ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, làm cho nội dung công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch hơn, người dân dễ tiếp cận với thông tin và tri thức. 
Trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của huyện Núi Thành, mục tiêu phấn đấu năm 2020, các thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính của huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 3.
Nhiệm vụ của CCHC năm 2020 là tập trung vào các việc như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy HCNN; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC), viên chức; cải cách tài chính công và đặc biệt là hiện đại hóa nền hành chính. Như vậy CNTT có thể tham gia vào tất cả các nhiệm vụ của CCHC; song vai trò của CNTT được thể hiện rõ nhất khi tham gia vào nhiệm vụ cải cách thủ tục và hiện đại hóa nền hành chính. Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, bộ máy HCNN dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ; chính quyền cũng thông qua đó để điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động của cơ quan công quyền trước những biến động phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập và phát triển.
Một cách nhìn khác, chính ứng dụng CNTT sẽ là một trong các giải pháp nhằm đạt mục tiêu của CCHC. Vì CCHC là nhằm đến tính hiệu quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy HCNN; là làm cho bộ máy chuyển từ nền hành chính "xin-cho" sang nền hành chính "phục vụ”; và làm cho nền hành chính có khả năng kiểm soát lãng phí, thất thoát và tham nhũng. Điều đó đòi hỏi các hoạt động phải được quy trình hóa, phải rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, về các hoạt động và các mối quan hệ... Qua đó sẽ tạo được yếu tố "công khai, minh bạch" trong nền hành chính, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc điều hành của UBND huyện trên cơ sở gắn liền mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà nước với chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Tạo cơ sở pháp lý trong việc quy định sử dụng mạng điều hành tác nghiệp của toàn huyện. Đây không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là mức đánh giá hiệu quả việc minh bạch thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với CCHC là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống các cơ quan HCNN thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Bản đồ

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

00009206

Hôm nay: 20
Tổng số: 9206
 

UBND XÃ TAM ANH NAM - HUYỆN NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
Địa chỉ : Thôn Nam Định-Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0235.3592696
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)